Ποιότητα

Ποιότητα των ενδυμάτων από γνήσιο δέρμα

Κατάσταση (6 από 6) ★★★★★★ Το προϊόν αυτό είναι χωρίς ίχνη χρήσης και δεν διαφέρει από νέο προϊόν.

Κατάσταση (5 από 6) ★★★★★✩ Το προϊόν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πιθανός με εξαιρετικά μικρά μόλις αισθητά ίχνη χρήσης.

Κατάσταση (4 από 6)★★★★✩✩ Το προϊόν έχει ελάχιστο ελάττωμα που περιγράφεται λεπτομερώς.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προσφέρουμε μόνο ενδύματα και αξεσουάρ που είναι σε κατάσταση (6 από 6) ★★★★★★ .

Τα κριτήριά μας για τον καθορισμό της ποιότητας είναι πολύ αυστηρά. Τα προϊόντα αναθεωρούνται διεξοδικά 4 φορές – στη παραλαβή, στην φωτογράφιση, στην απογραφή και στην αποστολή στον πελάτη. Η DVE BG Ltd φέρει την ποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό της ποιότητας.